Registar ID kodova (CRO-IDRO)

# Naziv CPO_ID MSP_ID
Web stranica
1. Best in Parking HR-BIP HR-BIP https://www.bestinparking.com
2. Best in Parking -KOM HR-KOM HR-KOM https://www.bestinparking.com
3. E.ON Energija d.o.o. HR-EDR HR-EDR https://www.eon.hr
4. Electrip Mobility Service d.o.o. HR-ELC HR-ELC https://www.electripglobal.com
5. enasolAuto d.o.o. HR-QLO HR-QLO https://www.qelo.eu
6. GreenWay Hrvatska d.o.o. HR-GWH HR-GWH https://www.greenway.hr
7. Hrvatska elektroprivreda d.d. HR-HEP HR-HEP https://www.elen.hep.hr
8. Hrvatski Telekom d.d. HR-005 HR-005 https://www.hrvatskitelekom.hr
9. Intis engineering d.o.o. HR-INT - https://www.chargeport.energy
10. IONITY GmbH HR-IOY HR-IOY https://www.ionity.eu

Registracija i predaja zahtjeva: CRO IDRO sustav

 

U okviru CEF programa Europske unije (EU „Instrument za povezivanje Europe) države članice Europske unije formirale su konzorcij radi provedbe projekta potpore PSA (Programska potporna akcija) pod nazivom IDACS - Data collection related to recharching/refuelling points for alternative fuells and the unique identification codes related to e-mobility actors.

Svrha  IDACS projekta je pružiti krajnjim korisnicima brzi pristup kvalitetnim i sveobuhvatnim informacijama o infrastrukturi za punjenje/opskrbu alternativnim gorivima u prometu te omogućiti kvalitetnu mobilnost.
Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (Narodne novine, broj 120/16) u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske transponirane su odredbe Direktive 2014/94/EU (AFI direktiva) Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Zakon i AFI direktiva propisuju da podaci o lokaciji, kao i drugi podaci o i infrastrukturi za punjenje/opskrbu alternativnim gorivima u prometu, moraju biti slobodno dostupni svim korisnicima. IDACS projekt slijedi i Direktivu 2010/40/EU o inteligentnim transportnim sustavima (ITS direktiva), koju su Europski parlament i Vijeće usvojili 7. srpnja 2010. godine, o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za sučelja s drugim načinima prijevoza, te Delegiranu uredbu 2015/962/EU i 2017/1926/EU usvojene od strane Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2015. i 31. prosinca 2015., kojima je propisano da se podaci o infrastrukturi za punjenje/opskrbu alternativnim gorivima moraju prikupljati putem Nacionalne pristupne točke (NAP).


Ured za registraciju


CRO IDRO je hrvatski ured za registraciju postaja za punjenje i opskrbu alternativnim gorivima, osnovan Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Ured za registraciju je sastavni dio Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.  CRO IDRO ima ovlasti i odgovoran je za dodjelu i registraciju jedinstvenih identifikacijskih kodova ( ID kodova )  koji se dodjeljuju operatorima mjesta za punjenje i opskrbu (Charging Point Operator, krat. CPO) i pružateljima usluge punjenja ( Mobility Service Provider, krat. MSP) vozila na alternativni pogon.


ID kod

Identifikacijski kodovi sastoje se od više znamenki.  Prve dvije znamenke su nacionalna oznaka države (HR), dok su sljedeće tri znamenke oznake CPO-a i MSP-a, po njegovom prijedlogu.  Ostale znamenke služe za identifikaciju skupnih mjesta za punjenje (POOL ID),  postaje za punjenje (STATION ID) mjesta za punjenje ( POINT ID), i oznaka ugovora (CONTRACT ID). Prvih pet znamenki odobrava CRO IDRO, pohranjeni su u registru, vidljivi su javnosti i sastavni su dio baze podataka koje CRO IDRO razmjenjuje s registrom ID kodova na razini Europske unije (IDRR).
Za dodatne informacije o formatu ID-kodova, pogledajte naše Smjernice ovdje.
 

ID registracija

Zahtjev za izdavanje, mijenjanje ili uklanjanje ID kodova može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba koja obavlja poslove CPO-a i MSP-a. Pravne/fizičke osobe koje obavljaju poslove i CPO-a i MSP-a trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje oba koda (CPO i MSP kod). Podnositelj zahtjeva mora se registrirati i ispuniti zahtjev za pristup CRO IDRO sustavu. Nakon što CRO IDRO odobri zahtjev, podnositelj zahtjeva može pristupiti CRO IDRO sustavu pomoću korisničkog imena i lozinke. CRO IDRO odobrava zahtjev, osim u slučajevima kada:
a) željeni ID kod podnositelja zahtjeva je već dodijeljen nekom drugom CPO-u i/ili MSP-u
b) upotreba identifikacije koju je zahtijevao podnositelj, nije u skladu s propisanom formom.
 
Ako želite zatražiti ID kod, molimo ispunite zahtjev na stranicama pametnamobilnost.hr/idro
 

Naknada

Usluga izdavanja ID kodova je besplatna.
 

Ostali EU IDRO-i

Za ostale organizacije za registraciju ID kodova u Europi, molimo odaberite zemlju koja vas zanima ovdje: Austrija , BeNeLux , Francuska , Njemačka .
 

Politika privatnosti

Svi traženi podaci koristit će se isključivo u svrhe registracije ID koda i upravljanja u skladu s GDPR-om i ni u koje druge svrhe. Samo CPO i MSP ID kodovi i podaci za kontakt fizičke/pravne osobe smiju se objavljivati i dijeliti s partnerskim organizacijama, uključujući IDRR.

 

idacs idacs idacs