Usporedba cijena goriva

Prilikom kupnje novog automobila važni čimbenici izbora su vrsta goriva i njihova cijena. S obzirom na konvencionalne i alternativne vrste goriva, u ponudi je moguće osim dizelskih i benzinskih motora pronaći i električne, hibridne i druge, a da bi potrošači bili svjesni potrošnje izražene u kunama na 100 prijeđenih kilometara.

Ciljevi i aktivnosti

Cilj ovog projekta, pod nazivom "Assistance to the Member States with the implementation of Artcle 7.3 of Directive 2014/94/EU" je pruženje transparentnih informacija kupcima goriva vezanih uz jediničnu cijenu goriva, sukladno vrstama goriva, a posebno kada se radi o prirodnom plinu i vodiku.

Samim projektom definirat će se format, sadržaj i lokacija za pružanje informacija na punionicama temeljem metodologije usvojene od strane Europske komisije. Navedeno će omogućiti transparentnije iskazivanje cijena goriva na postajama za opskrbu gorivom čime će se ujedno povećati osvještenost vozača, dobavljača i medija prilikom odabira vrste goriva.

Nositelj projekta je Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
 


Metodologija

Kako bi se utvrdila najprikladnija metodologija u skladu s člankom 7. stavkom 3. Direktive 2014/94/EU, Komisija je, nakon poziva za podnošenje ponuda, od njemačke agencije za energetiku (DENA) zatražila provedbu studije radi utvrđivanja opcija za zajedničku metodologiju usporedbe jediničnih cijena alternativnih goriva.

Studijom su analizirane četiri glavne opcije. Komisija je razmotrila sve te opcije. Budući da se temelji na mjerljivim podacima, najopsežnijom opcijom smatra se izražavanje cijena goriva u primjenjivoj valuti po prijeđenih 100 km, uzimajući u obzir cijenu po jedinici goriva kako je navedeno u Direktivi 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i potrošnju u vozilima kako je navedeno u certifikatu o sukladnosti. Tom se opcijom u obzir uzimaju i energetski sadržaj goriva i drugi elementi koji su relevantni za cijenu goriva po prijeđenoj udaljenosti, a posebno energetska učinkovitost odgovarajućih tehnologija povezanih s upotrebom različitih goriva u vozilima.

Formula za izračun cijena glasi: Cijena potrošenog goriva na prijeđenih 100 km (€/100km)=Cijena goriva po litri/kg/kwh x Vrijednost potrošnje goriva iz certifikata o sukladnosti vozila na 100 km (WLTP)

Odabranom metodologijom trebalo bi korisnicima omogućiti izravnu usporedbu koja obuhvaća sve najvažnije čimbenike, imajući u vidu i buduće mogućnosti odabira pri kupnji. Stoga se metodologija smatra najprikladnijom za veću informiranost potrošača i bolju transparentnost cijena goriva. Ujedno je i najprikladnija za općenitije ciljeve Direktive 2014/94/EU, koji se u jednakoj mjeri uzimaju u obzir u Europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisija donesenoj u okviru energetske unije, konkretno za pospješivanje diversifikacije izvora energije u prometu i za smanjenje emisija CO2 i drugih onečišćujućih tvari u tom području.


Tablica usporedbe cijena goriva


Usporedba cijena alternativnih i konvencionalnih goriva €/100 km metodologijom
Gorivo Mjerna jedinica Mali automobili
(npr. Opel Corsa, VW Polo, Smart EQ Forfour)
Srednji automobili
(npr. Nissan Qashqai, VW Golf, Dacia Logan)
Veliki automobili
(npr. VW T-cross, VW Tiguan, Hyundai Kona, Audi)
Benzin €/100km 8.13 8.81 7.09
Dizel €/100km 5.47 6.46 5.32
LPG(UNP) €/100km 5.11 - -
SPP €/100km - - -
Električna energija - privatno €/100km 2.75 2.13 -
Električna energija - javno €/100km 2.75 2.13 -
 

Detaljne informacije o malim automobilima

Gorivo Prosječna cijena u 3 mjeseca Mjerna jedinica €/100km Potrošnja (na 100km) Snaga motora Dužina (m) Širina (m) Visina (m) Težina (kg) Emisija CO2 (g/km)
Benzin 1,54 €/l 8.82 5.73 90 4.021 1.746 1.481 1615 117
Dizel 1,46 €/l 5,59 3.83 66 3.97 1.682 1.462 1560 109
LPG(UNP) 1,18 €/l 8,04 6.82 66 4.494 1.733 1.518 1605 109
Električna energija - privatno 0.084 €/kWh 2.75 32.75 125 3.999 1.775 1.578 1315 -
Električna energija - javno 0.084 €/kWh 2.75 32.75 125 3.999 1.775 1.578 1315 -
 

Detaljne informacije o srednjim automobilima

 
Gorivo Prosječna cijena u 3 mjeseca Mjerna jedinica €/100km Potrošnja (na 100km) Snaga motora Dužina (m) Širina (m) Visina (m) Težina (kg) Emisija CO2 (g/km)
Benzin 1.54 €/l 9,56 6.21 117 4.394 1.806 1.63 1870 131
Dizel 1.46 €/l 6,59 4.52 85 4.567 1.799 1.481 1930 106
Električna energija - privatno 0.084 €/kWh 2.13 25.4 100 4.27 1.799 1.45 1485 -
Električna energija - javno 0.084 €/kWh 2.13 25.4 100 4.27 1.799 1.45 1485 -
 

Detaljne informacije o velikim automobilima

Gorivo Prosječna cijena u 3 mjeseca Mjerna jedinica €/100km Potrošnja (na 100km) Snaga motora Dužina (m) Širina (m) Visina (m) Težina (kg) Emisija CO2 (g/km)
Benzin 1.54 €/l 8,23 5.35 110 4.67 1.814 1.461 1780 113
 

Tablica prosječne cijene goriva u zadnja 3 mjeseca

Gorivo Cijena Mjerna jedinica
Benzin 1.54 €/l
Dizel 1.46 €/l
LPG(UNP) 1,18 €/l
SPP 1,74 €/kg
Električna energija - privatno 0.084 €/kWh
Električna energija - javno 0.084 €/kWh
 

Propisi

 

Izvori

idacs idacs idacs