PSA - jedinstveni identifikacijski kodovi

PSA - jedinstveni identifikacijski kodovi

Izvršenje projekta će omogućiti prikupljanje informacija o točkama punjenja/dopunjavanja alternativnim gorivima i jedinstvenim identifikacijskim kodovima koji će se dodjeljivati sudionicima e-mobilnosti.

Cilj ovog projekta je postići ujednačeni razvoj usluga elektromobilnosti u Europi. Navedeno će se postići pružanjem pomoći državama, sudionicima projekta, u prikupljanju podataka o infrastrukturi za alternativna goriva i uspostavi baze podataka s jedinstvenim identifikacijskim kodovima za sudionike e-mobilnosti. Također ovim projektom želi se podići razina svijesti potrošača o prednostima korištenja alternativnih goriva što se planira postići boljim informiranjem istih o lokaciji/dostupnosti infrastrukture za alternativna goriva (prikupljanjem podataka o lokaciji stanica za punjenje/dopunjavanje vozila električnom energijom, vodikom,  LNG, CNG) te podupiranjem strukturiranog razvoja tržišta razvijajući pristup za dodjeljivanje ID kodova (identifikacijskih kodova) sudionicima e-mobilnosti na razini EU (uspostavom jedinstvene baze podataka na razini EU koja će omogućiti razmjenu informacija između organizacija za registraciju ID kodova na nacionalnoj razini).

Nositelj projekta je Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

idacs idacs idacs