PSA - usporedba cijena goriva

 PSA - usporedba cijena goriva

Samim projektom definirat će se format, sadržaj i lokacija za pružanje informacija na punionicama temeljem metodologije usvojene od strane Europske komisije. Navedeno će omogućiti transparentnije iskazivanje cijena goriva na postajama za opskrbu gorivom čime će se ujedno povećati osvještenost vozača, dobavljača i medija prilikom odabira vrste goriva. Nositelj projekta je Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Više o projektu na: http://fpc4consumers.eu/

idacs idacs idacs