Završna radionica projekta

Završna radionica projekta

Projektni tim konzorcija izradio je smjernice i tehničke standarde za primjenu članka 7.3. Direktive o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva 2014/94/EU. Rezultat je to rada projektnih timova iz 9 EU država članica koje sudjeluju u projektu, među kojima je i projektni tim Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

Na finalnoj radionici će se prezentirati aktivnosti koje su provedene, rezultati anketa, razrada metodologije kn/100km i preporuke o provedbi članka 7.3 navedene direktive. Uz predstavnike EU država članica koje sudjeluju u projektu, finalnoj radionici će prisustvovati i predstavnici ostalih EU država članica, Europske komisije i kompanija koje se bave distribucijom svih vrsta goriva. Radionica će se zbog izvanredne situacije uzrokovane virusom COVID19 održati putem on-line alata

idacs idacs idacs